حدیث نگاره

حدیث نگاره

حدیث نگاره
نگرشی نو به احادیث
ائمه معصومین علیهم السلام

طبقه بندی موضوعی
نویسندگان

۶ مطلب در خرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است


  • فاضل محمودی


پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله
أکمل المؤمنین إیمانا أحسنهم خلقا و خیارکم خیارکم لنسائهم.
کامل ترین مؤمنان آن است که خلقش نیکتر است و از همه شما نیکتر کسانى هستند که براى زنان خود نیکرتند.
نهج الفصاحه ص 239

  • فاضل محمودی

  • فاضل محمودی


ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﻌﺜﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ (ﺹ) از دیدگاه امیرالمومنین علی علیه السلام.
ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺣﻀﺮﺕ ﻣﺤﻤﺪ (ﺹ) ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﺮﺍﻧﮕﻴﺨﺖ ﺗﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺩﺭﻭﻏﻴﻦ ﺑﺘﻬﺎ ﺭﻫﺎﻳﻲ ﺑﺨﺸﻴﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺧﻮﺩ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻛﻨﺪ, ﻭ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭘﻴﺮﻭﻱ ﺷﻴﻄﺎﻥ ﻧﺠﺎﺕ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺍﻃﺎﻋﺖ ﺧﻮﺩ ﻛﺸﺎﻧﺪ, ﺑﺎ ﻗﺮﺁﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﻲ ﺁﻥ

  • فاضل محمودی


امام کاظم علیه السلام : المَغبونُ مَن غُبِنَ عُمرُهُ ساعَةً ؛
امام کاظم علیه السلام :زیان کار کسى است که ساعتى از عمرش را زیان کرده باشد .
نزهة الناظر و تنبیه الخاطر ، ص 123

  • فاضل محمودی
  • فاضل محمودی