حدیث نگاره

حدیث نگاره

حدیث نگاره
نگرشی نو به احادیث
ائمه معصومین علیهم السلام

طبقه بندی موضوعی
نویسندگان

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «از بین رفتن گناه» ثبت شده استمعنای #خوش_اخلاقی
نرمخویى و خوش سخنى و گشاده رویى با دیگران. بنابراین، به کسی #خوش_اخلاق گفته
میشود که با گشاده رویى، زبانی ملایم و برخوردی شاد و محبت آمیز با مردم روبرو میشود، و
در هر شرایطی این توانایی را دارد که با خوشرویى برخورد کند.#امام_صادق(ع) در تعریف
خوش اخلاقی میفرماید: «حُسن خلق آن است که برخوردت را نرم کنی، سخنت را پاکیزه
گردانی و برادرت را با خوشرویی دیدار نمایی». البته خوشرفتاری باید به گونهای باشد که وقار و متانت از دست نرود. برای رسیدن به چنین
صفاتی لازم است#انسان خود را به صفاتی مزیّن کند که از فرد، شخصیّتی#متین و باوقار و در
عین حال خوش مشرب و#دوست_داشتنی و محبوب بسازد؛

  • فاضل محمودی